Wat is Fyranet?

Fyra staat voor Fysiotherapie bij Reumatische Aandoeningen.

Net staat voor Netwerk: een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde zorgverleners van patiënten met reumatische klachten.

Het netwerk is tot stand gekomen in samenwerking met de reumatologen en reumaconsulenten van Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn. Samenwerking vindt plaats met de reumapatiëntenverenigingen, met uw huisarts, uw reumatoloog en uw reumaconsulent.

Fysiotherapeuten die aangesloten zijn bij Fyranet hebben specifieke scholing gevolgd. Zij komen regelmatig bij elkaar voor overleg en kwaliteitsverbetering.